Thị Trường Tài Chính

Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, ngoại tệ, phái sinh,… đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Chức năng:

– Cân bằng cung cầu vốn: Nối kết người có vốn nhàn rỗi với người cần vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế.

– Phân bổ vốn hiệu quả: Hướng nguồn vốn đến các dự án tiềm năng, mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư và lợi ích cho xã hội.

– Quản lý rủi ro: Cung cấp các công cụ tài chính giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tài sản.

– Tạo thanh khoản: Tăng khả năng mua bán tài sản dễ dàng, góp phần phát triển thị trường.